Taxi/erhvervskørekort

For at kunne søge om taxikort skal du i forvejen have kørekort til bil, være fyldt 21 år, være sund og rask (ny lægeattest), kunne bestå med max 3 fejl i teoriprøven, have godt kendskab til bilens indretning og udstyr, kunne finde vej ved hjælp af kort og tale og forstå dansk.

taxiLyder dette som noget for dig, kan du i løbet af kort tid blive indehaver af et kørekort, som
du vil kunne bruge som indtægtskilde.

Det er ikke så svært, som det måske lyder, og de allerfleste elever går således igennem første gang.

I teori følger du nybegynderholdet og efter bestået teoriprøve skal du regne med at bruge mellem 3-5 timer i praktisk kørsel og undervisning i bilteknik, taxireglement m.m.

Bedst fra start, kortet i en fart!