Data-politik

Søgaard’s Køreskoles persondata politik.

Søgaard’s Køreskole  CVR. 16166936 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger overgivet til Køreskolen.

Indkommen persondata fra elever i køreskole:

Søgaard’s Køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre undervisningsforløbet i køreundevisningen.

Navn,  adresse, telefonnummer, personnummer, fødeland, oplysninger på Ansøgning om kørekort og lektionsplan for ansøgere.

Derudover  indsamles oplysninger om indehavere af forældremyndigheden for ansøgere under 18 år. Samtykkeerklæring til Borgerservice og brug i Køreskolens regnskabsafdeling.

Opbevaring/videregivelse af oplysninger:

Oplysninger angående nybegynderes undervisning (lektionsplanen) skal i følge kørekortbekendtgørelsen gemmes i minimum 2 år, men gemmes minimum 5 år til eventuel brug for Skat.

Ansøgningsskema videregives til Politiet efter bestået prøve.

Samtykkeerklæring videregives til Borgerservice sammen med eventuelt førstehjælpsbevis og eventuelt ANT-kursus bevis. Disse dokumenter er herefter ikke i Køreskolens besiddelse.

Sundhedskort og lægeattest viderebringes til Borgerservice, men indholdet af lægeerklæring er ikke tilgængeligt for Køreskolen.

Oplysninger indtastet via internet hjemmeside gemmes i mailprogram hos Køreskolen, men videregives ikke til andre aktører.

Modtagere af personoplysninger givet til Køreskolen:

Politi og tilsynsførende, eventuelt andre kørelærere, køretekniske anlæg, udbydere af undervisningsprogrammer og undervisningsmaterialer, Borgerservice, undervisere i førstehjælp, Politiets administrative center.

Facebook: Gerne efter bestået forløb bruges foto af elev på Facebook opslag. Opslaget sker kun med elevens mundtlige tilkendegivelse og kan til enhver tid kræves fjernet igen ved henvendelse til Søgaard’s Køreskole.

Dine rettigheder  i følge Databeskyttelseslove:

Du kan få indsigt i dine oplysninger, få fjernet urigtige oplysninger, få slettet eller begrænset oplysninger, gøre indsigelse mod behandling af visse oplysninger.

Du kan klage over behandlingen af Køreskolens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på datatilsynet.dk

Kontakt os gerne på Søgaard’s Køreskole 4055 2472